Možnost platby kartou Dodání 3-5 dnů Více jak 212 průvodců

Sdělení k ochraně osobních údajů

Tímto sdělením k ochraně osobních údajů informujeme návštěvníky našich internetových stránek a naše zákazníky o zpracování osobních údajů.

 

I. Kdo je odpovědný za zpracování a na koho se mohu obrátit?

 

Za zpracování Vašich údajů na této internetové stránce je odpovědná MAIRDUMONT Group.

MAIRDUMONT Group zahrnuje následující společnosti.

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Marco-Polo-Str. 1

73760 Ostfildern (Kemnat)

Tel. 0711 4502-0

info@mairdumont.com

 

 

Karl Baedeker GmbH, Ostfildern                                   Marco Polo TV GmbH, Ostfildern

KOMPASS-Karten GmbH, Innsbruck                             greatcontent AG, Berlin

Escapio GmbH, Berlin                                      hubermedia GmbH, Lam           

DuMont Reiseverlag GmbH + Co. KG, Ostfildern           Varta-Führer GmbH, Ostfildern

Hallwag Kümmerly+Frey AG, Urtenen-Schönbühl                       MairDumont Ventures GmbH, Ostfildern

TripsbyTips GmbH, Berlin                                             Kunth Verlag GmbH + Co. KG, München

Marco Polo Travel Publishing Ltd. Basingstoke              Marco Polo s.r.o., Praha

Die Gestalten Verlag GmbH + Co. KG, Berlin                MairDumont Netletix GmbH + Co.KG, Ostfildern

 

Kontaktní údaje jednotlivých společností naleznete v sekci Impressum internetových stránek příslušné společnosti.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat s dotazy k ochraně osobních údajů:

 

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter

Marco-Polo-Str. 1

73760 Ostfildern (Kemnat)

Tel. 0711 4502-324

datenschutz@mairdumont.com

 

 

 

 1. Jaká zpracování údajů provádíme?

 

1.    Předání údajů přes internet

Pokud navštívíte tyto internetové stránky, zpracováváme Vaši IP adresu, datum a čas Vaší návštěvy, informace o prohlížeči, který používáte, včetně nastavení jazyka a případně o Vašem operačním systému, internetovou adresu stránky, odkud jste se dostal na naše stránky (referer-URL) a také informace o sekcích našich stránek, které jste navštívili. Tato data předává Váš prohlížeč automaticky Vašemu poskytovateli internetu a ten nám.

 

Proč jsou tato data zpracovávána?

Tato data zpracováváme, abyste si mohl uložit naši internetovou stránku, za účelem testování a případně obnovení systémové bezpečnosti a stability a také ke statistickým účelům. Tato data nesmíme přiřazovat určité osobě.  Právním titulem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na základě tohoto právního důvodu je zpracování osobních údajů povolené, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše internetové stránky na Vašem zařízení správně zobrazovaly a abychom v případě poruch mohli zjistit a odstranit jejich příčinu.

 

Jak dlouho budou tato data uložena?

Tato data budou uložena maximálně po dobu 30 dnů v protokolových souborech.

 

Musím tato data poskytnout?

Poskytnutí těchto dat není uloženo zákonem, ani smlouvou a pro uzavření smlouvy s námi není nutné. Návštěva našich internetových stránek bez zpracovávání těchto dat by ovšem nebyla z technických důvodů možná.

 

2.    Ukládání cookies

Na našich internetových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující identifikační číslo. Cookies se uloží při zadání naší internetové stránky na Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Pokud znovu zadáte naši internetovou stránku, může být Váš počítač nebo koncové mobilní zařízení rozpoznáno na základě tohoto identifikačního čísla.

 

Proč se cookies používají?

Dočasné cookies Vám umožňují, že nemusíte znovu zadávat údaje na našich internetových stránkách, ani když mezitím navštívíte jiné internetové stránky. Smyslem těchto dočasných cookies je tedy zjednodušit používání našich internetových stránek. Kromě toho používáme permanentní cookies, abychom statisticky evidovali používání našich internetových stránek a abychom mohli pracovat na jejich vylepšení.

 

Právním titulem používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme zájem na umožnění uživatelsky přívětivého používání našich stránek a na jejich vylepšování.

 

Jak dlouho budou tato data uložena?

Dočasná cookies se smažou po uzavření prohlížeče. Permanentní cookies jsou uložena 14 měsíců a poté smazána.

 

Musím tato data poskytnout?

Návštěva našich internetových stránek je možná i bez cookies. Neexistuje žádná povinnost použití cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, že cookies nebudou povolena. Nastavení musíte provést zvlášť pro každé koncové zařízení a pro každý prohlížeč, který používáte.

 

3.    Webová analýza prostřednictvím Google Analytics

Používáme Google Analytics. Jde o analytickou službu od Google LLC (Google). Prostřednictvím této služby se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily návštěvníků našich internetových stránek. Google používá permanentní cookies (viz čl. II.2.). Informace získané prostřednictvím cookies o používání našich stránek zpracovává Google v USA, jedná o data uvedená výše v čl. II.1. Kromě toho zpracovává Google výraz, který jste zadali do vyhledávače, když jste našli naše stránky. Používáme Google Analytics s aktivovaným anonymizérem IP adres. Vaše IP adresa bude Googlem v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena do USA a teprve tam anonymizována. Další údaje ke Google Analytics naleznete na následující internetové stránce Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Proč zpracováváme tato data?

Tato data jsou zpracovávána pro účely průzkumu trhu a pro účely tvorby našich internetových stránek podle aktuálních potřeb. Google zpracovává tato data z našeho pověření, abychom mohli vyhodnocovat používání našich stránek a plánovat využití našich internetových stránek.

Právním titulem používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem přizpůsobovat naše stránky potřebám návštěvníků na základě statistik, které máme k dispozici od Google a tyto statistiky používat pro interní průzkum trhu.

 

Jak dlouho budou tato data uložena?

Tato data budou uložena po dobu 14 měsíců.

 

Musím tato data poskytnout?

Poskytnutí těchto dat není uloženo zákonem, ani smlouvou a pro uzavření smlouvy s námi není nutné. Můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies a tím i použití Google Analytics (viz čl. II.2.). Kromě toho můžete zabránit zpracovávání údajů získaných prostřednictvím cookies tím, že stáhete a nainstalujete plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.    Kontaktní formulář

Zpracováváme data, která jste zadal do našeho kontaktního formuláře nebo která jste nám předal e-mailem, abychom zpracovali a zodpověděli Váš dotaz.

 

Proč jsou tato data zpracovávána?

Data, která jste zadal do našeho kontaktního formuláře, smíme zpracovávat podle čl. 6 odst. 1) písm. a) GDPR, pokud jste souhlasil s tímto zpracováním. Pokud zadáváte do políčka „Zpráva“ citlivé údaje, které představují zvláštní kategorii osobních údajů (např. původ, politické nebo náboženské přesvědčení, členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci či o sexuálním životě), souhlasíte tím i se zpracováním těchto údajů. Pokud nám údaje předáváte e-mailem, je právním titulem zpracování čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR. Pokud jste zároveň naším zákazníkem, je právním titulem zpracování také čl. 6 odst. 1) písm. b) GDPR.

 

Jak dlouho budou tato data uložena? Musím tato data poskytnout?

Tato data musí být smazána nejpozději tři měsíce poté, co je nám doručen Váš dotaz, pokud nemáme podle zákona ve spojení s čl. 6 odst. 1) písm. c) GDPR právo nebo povinnost delšího uložení. Pokud jste současně naším zákazníkem, použije se na lhůty pro uložení čl. II.1

Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a není nutné pro uzavření smlouvy. Využití kontaktního formuláře ovšem předpokládá, že zadáte svou e-mailovou adresu, protože jinak Vám nemůžeme odpovědět. Pokud zadáte další údaje, činíte tak dobrovolně.

 

5.    Zasílání newsletteru

Pokud jste si objednali newsletter, zpracováváme data, která jste zadali při přihlášení k odběru newsletteru.

 

Proč jsou tato data zpracovávána?

Zpracováváme Vaši e-mailovou adresu nebo poštovní adresu za účelem pravidelného zasílání našeho newsletteru. Po objednání e-mailového newsletteru od nás obdržíte e-mail s odkazem k ověření Vaší e-mailové adresy. Právním důvodem zpracování je souhlas, který jste nám udělil při objednávce newsletteru (čl. 6 odst. 1) písm. a) GDPR).

 

Jak mohu newsletter odhlásit? Jak dlouho budou údaje uloženy?

Pokud do budoucna už nechcete newsletter dostávat, můžete kdykoli bez udání důvodu Váš souhlas se zasílání newsletteru odvolat e-mailem (k dalším informacím ohledně odvolání viz čl. V.)

Vaše data, která jste zadal v rámci objednávání newsletteru, budou smazaná bezodkladné poté, co odvoláte souhlas, případně poté, co se odhlásíte z odběru newsletteru. Pokud jste již naším zákazníkem, obchodním partnerem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem, můžeme Vaše údaje zpracovávat dále pro jiné účely, dokud jsou třeba pro plnění povinností ze smlouvy, z pracovního nebo obdobného poměru nebo zákonných povinností.

 

Musím tato data poskytnout?

Náš newsletter představuje dobrovolnou nabídku. Každopádně je pro zasílání e-mailového newsletteru nezbytné zadat Vaši e-mailovou adresu a pro zasílání newsletteru poštou Vaši poštovní adresu. Další údaje nejsou pro zasílání newsletteru potřeba. Zadání Vašeho jména je dobrovolné a slouží k tomu, abychom Vás osobně oslovovali. Pokud jste si objednali e-mailový newsletter, je zadání Vaší adresy dobrovolné a slouží k tomu, abychom Vás upozornili na akce v blízkosti Vašeho bydliště.

 

6.    Google Maps

K našim internetovým stránkám je připojen obsah Google Maps společnosti Google LLC (Google). Návštěvou sekce našich internetových stránek, ke které jsou připojeny Google Maps, jsou data o Vašem používání Google Maps předány společnosti Google a dále zpracovávány společností Google. Google obdrží např. informace, že jste navštívil příslušnou část našich internetových stránek. S tím je předána také Vaše IP adresa. Google zpracovává tato data jako profily o užívání a používá je za účelem průzkumu trhu a/nebo pro účely tvorby Google Maps podle aktuálních potřeb. Jste-li zákazníkem Google a jste-li přihlášen k nějaké službě Google, budou tyto údaje přímo propojeny s Vaším Google účtem. Pokud si to nepřejete, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit. Další informace k ochraně dat ve společnosti Google naleznete pod odkazem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR. Máme zájem na tom, abychom Vám ukázali na naší internetové stránce naše sídlo a usnadnili Vám plánování příjezdu. Poskytnutí těchto dat není uloženo zákonem, ani smlouvou a pro uzavření smlouvy s námi není nutné. Pokud nejste srozuměni s předáváním dat společnosti Google, pak nemůžete navštěvovat část našich internetových stránek, která je propojena s Google Maps. Jako alternativu k tomuto postupu můžete ve svém prohlížeči deaktivovat „JavaScript“. V obou případech pak nemůžete používat Google Maps.

 

7.    Objednávání v našem e-shopu

Smíme zpracovávat údaje na základě čl. 6 odst. 1) písm. b) GDPR, pokud je to třeba k plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Dále zpracováváme údaje zejména pro účely komunikace s Vámi, k odeslání potvrzení objednávky a k uzavření smlouvy na Vaši e-mailovou adresu, k zaslání zboží na Vaši adresu, pro vystavení faktury, pro k inkasu, řešení případných spotřebitelských sporů nebo nároků z odpovědnosti a k prosazení, uplatnění a/nebo ochraně právních nároků.   

 

Vaše data používáme v dovoleném rozsahu k zasílání reklamy na naše produkty a služby poštou a pokud jste nám poskytli e-mailovou adresu, také e-mailem. Právním titulem pro zasílání reklamy na naše produkty a služby e-mailem je čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tomto přímém zasílaní reklamy (k Vašemu právu odvolat souhlas viz čl. V.)

 

Pokud máte zřízený zákaznický účet, je právním titulem pro delší uložení Vašich údajů do odvolání Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1) písm. a) GDPR (k Vašemu právu odvolat souhlas viz čl. V.)

 

Poskytnutí těchto dat není uloženo zákonem, ani smlouvou. Každopádně je pro uzavření Vaší smlouvy s námi třeba zpracování Vašeho jména a příjmení, případné obchodní firmy, Vaší e-mailové adresy a Vaší poštovní adresy. Bez těchto údajů by nebylo možné zaslat Vám e-mail, např. k potvrzení objednávky, vystavení faktury nebo případně k uplatnění oprávněných nároků. Zřízení zákaznického účtu je dobrovolné. Můžete objednávat také jako host. Pokud si zákaznický účet zřídíte, nemusíte své údaje znovu zadávat při každé objednávce.

 

Tyto údaje smíme zpracovávat k výše uvedeným účelům po dobu plnění příslušné smlouvy, a kromě toho po dobu běhu zákonné promlčecí doby v trvání tří let, případě po dobu běhu záručních lhůt, pokud je na zboží dána záruka. Je-li právním důvodem uložení těchto údajů čl. 6 odst. 1) písm. c) GDPR ve spojení se zákonnou povinností archivace účetních a jiných dokladů, jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu běhu zákonných lhůt pro tuto archivaci. Pokud jste si zřídil zákaznický účet, pak tento účet bude smazán, jakmile požádáte o jeho smazání, pokud nejsme oprávněni k uložení příslušných údajů po dobu plnění smlouvy nebo nejsme k jejich uložení oprávněni či povinni podle zákona.

 

 1. Z jakých zdrojů pocházejí moje údaje?

 

Vaše údaje získáváme zpravidla od Vás. V některých případech mohou následující údaje pocházet z těchto zdrojů, pokud jsme k takovému získání dat oprávněni:

 • veřejné rejstříky (obchodní firmy, adresy),
 • služby zjišťování adresy (adresy), úřady (jména, adresy), pokud Vás nemůžeme zastihnout na Vaší adrese.

 

 1. Budou mé údaje předávány třetím osobám?

 

Vaše výše uvedené údaje částečně předáváme těmto zpracovatelům k následujícím účelům:

 • Google LLC, 1600 Amphi­theatre Park­way Moun­tain View, CA 94043, USA (Google Ana­lytics)
 • Případně další zpracovatelé z oboru webhostingu, IT služeb ,logistika – distribuce ,  tiskáren a skartace nosičů dat.

 

Zpracovatel zpracovává data pouze na základě našich pokynů, nikoli pro vlastní účely. Pokud mají zpracovatelé své sídlo v USA, bude případně Vaše IP adresa také předána do USA. Google se podřídil  „EU-US-Privacy-Shield“. Evropská komise ve svém Prováděcím rozhodnutí  (EU) 2016/1250 rozhodla, že tím je zajištěna přiměřená úroveň ochrany dat.

 

V určitých případech budou některá Vaše data předána následujícím kategoriím příjemců, pokud to bude naší zákonnou povinností (čl. 6 odst. 1) písm. c) GDPR) nebo bude to třeba k prosazení nebo ochraně právních nároků nebo jiných našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR:

 

 • Jiným subjektům ze skupiny MAIRDUMONT Group, pokud je to třeba pro daňové účely koncernu, pro správní účely nebo pro interní komunikaci,
 • Poskytovatelům poštovních a telekomunikačních služeb pro účely expedice zboží a pro komunikaci s nimi,
 • Orgánům činným v trestním řízení, soudům pro účely ochrany a prosazování právních nároků,
 • Auditorům, advokátům a daňovým poradcům,
 • Pojišťovnám pro účely řešení pojistných událostí.

 

Společnost Hallwag Kümmerly+Frey AG der MAIRDUMONT Group má své sídlo ve Švýcarsku, tedy za určitých okolností, pokud je to potřeba a je to právně dovolené, budou údaje předávány také do Švýcarska. Evropská komise rozhodla v Rozhodnutí 2000/518/EC  z 26. července 2000, že ve Švýcarsku je zabezpečena přiměřená úroveň ochrany dat.

 

 1. Jaká mám práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 

Můžete od nás podle čl. 15 GDPR žádat informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Můžete žádat opravu a případně doplnění svých údajů podle čl. 16 GDPR. Máte právo, abychom Vaše údaje podle čl. 17 GDPR vymazali nebo za podmínek § 18 GDPR omezili jejich zpracování. Podle čl. 20 GDPR máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu své osobní údaje, které automatizovaným způsobem zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Na Vaši žádost předáme tyto údaje jinému správci, pokud je to technicky možné. Vaše práva mohou být za určitých okolností omezena nebo vyloučena zákonem.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Odvolání nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu. Odvolání může být učiněno e-mailem. Po odvolání nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat, ledaže k tomu budeme oprávněni nebo povinni podle pbecně závazných právních předpisů.

 

Se stížností anebo podnětem v oblasti zpracování svých osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

 

Informace k Vašemu právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR, máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud podáte námitku proti zpracování, přestaneme Vaše údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro prosazení právních nároků.

 

Kromě toho můžete vždy vznést námitku proti zpracování Vašich údajů k reklamním účelům, aniž by pro Vás s tím byly spojeny jiné náklady než náklady na podání takové námitky podle základního tarifu poskytovatel příslušných služeb. Můžete kdykoli odvolat souhlas se zasíláním reklamních e-mailů – na konci těchto reklamních e-mailů můžete např. kliknout na odkaz pro odhlášení. Odvolání souhlasu se může být sděleno také e-mailem.

 

 

Stav: 25. května 2018